ข้อมูลผลิตภัณฑ์ VProof

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ VProof

รุ่น ชื่อสินค้า
VPR-ACL VPROOF Acrylic อะคริลิค กันซึมชนิดพร้อมใช้ ยืดหยุ่นสูง
VPR-PU VPROOF PU โพลียูรีเทนกันซึมชนิดพร้อมใช้ ยืดหยุ่นสูง
VPR-CRM VPROOF Ceramic เซรามิคกันซึมสะท้อนความร้อนจากแสงแดด
VPR-CMF VPROOF Cement Flex 226 ปูนทรายกันซึมชนิดยืดหยุ่น แบบ 2 ส่วนผสม
VPR-SCF VPROOF Supper Cement Flex ปูนทรายกันซึมชนิดยืดหยุ่น แบบ 2 ส่วนผสม
VPR-228 VPROOF Cement Flex (UV) 228 ปูนทรายกันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง ทนรังสียูวี
VPR-WTP VPROOF Water Plug ซีเมนต์สำหรับอุดและหยุดน้ำขณะรั่วซึม
VPR-CTP VPROOF Crystal Proof ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดตกผลึก
VPR-TOT VPROOF Tile on Tile ปูนกาวซีเมนต์ชนิดยึดเกาะสูง สำหรับปูทับกระเบื้องเดิม
VPR-TAS VPROOF Tile Adhesive ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับกระเบื้องขนาดทั่วไป
VPR-101 VPROOF Skim 101 อะคริลิคใช้ผสมซีเมนต์หรือยิปซั่ม
VPR-SSP VPROOF SUPER Skim Powder ปูนฉาบบางผสมสำเร็จเนื้อละเอียด
VPR-SPD VPROOF Skim Powder ปูนฉาบบางผสมสำเร็จเนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดทราย
VPR-SSK VPROOF Self Skim ปูนเทปรับระดับด้วยตัวเอง หนา 3-8 มม.
VPR-STK VPROOF Self Thick ปูนเทปรับระดับด้วยตัวเอง หนา 7-20 มม.
VPR-FLH VPROOF Floorhard  ปูนเพิ่มความแกร่งพื้น ทนการขัดสี ชนิดไม่ผสมผงโลหะ
VPR-GRT VPROOF Grout ปูนนอนชริ้งค์เกราท์ รับกำลังอัดสูง
VPR-RPS VPROOF Repair Structure ปูนสำเร็จรูปสูตรพิเศษ สำหรับฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง
VPR-RMT VPROOF Repair Mortar ปูนสำเร็จรูปสูตรพิเศษสำหรับฉาบซ่อมแซมทั่วไป รับกำลังอัดสูง
VPR-LAT VPROOF Latex น้ำยาประสานคอนกรีต
VPR-CUR VPROOF Cure น้ำยาบ่มคอนกรีต
VPR-PST VPROOF Plast น้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว
VPR-PRF VPROOF Proof น้ำยาผสมกันซึม สำหรับคอนกรีตหรือปูนทราย
VPR-603-URT VPROOF 603 Polyurethane วัสดุอุดรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน
VPR-603-GUN VPROOF 603 Gun ปืนยิงวัสดุอุดรอยต่อ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ VProof
X