LANKO 402 โพลียูรีเทนโฟม สำหรับฉีดเพื่อหยุดการซึมผ่านของน้ำ 2 ส่วนผสม

LANKO 402 โพลียูรีเทนโฟม สำหรับฉีดเพื่อหยุดการซึมผ่านของน้ำ 2 ส่วนผสม

Call for Price

LANKO 402 – PU WATERSTOP
ขนาดบรรจุ : 21กก./ชุด (20กก.+1กก.)
เปรียบเทียบ
รหัสสินค้า: LANKO-402 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

LANKO 402 โพลียูรีเทนโฟม สำหรับฉีดเพื่อหยุดการซึมผ่านของน้ำ 2 ส่วนผสม
LANKO 402 โพลียูรีเทนโฟม สำหรับฉีดเพื่อหยุดการซึมผ่านของน้ำ 2 ส่วนผสม
X