LANKO 110 ปูนฉาบแต่งผิวบาง

LANKO 110 ปูนฉาบแต่งผิวบาง

Call for Price

LANKO 110 ปูนฉาบแต่งผิวบาง LANKOSKIM

ซีเมนต์พิเศษพร้อมใช้งาน เพียงผสมกับน้ำ ฉาบบางได้ 0.5 – 2.0 มม. มีสีขาว และสีเทา
ขนาดบรรจุ :  20 กก.
เปรียบเทียบ
รหัสสินค้า: LANKO-110 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

LANKO 110 ปูนฉาบแต่งผิวบาง

LANKO 110 ปูนฉาบแต่งผิวบาง
X