Davco TTB กาวซีเมนต์

Davco TTB กาวซีเมนต์

Call for Price

DAVCO TTB

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง สำหรับกระเบื้อง เซรามิคทั่วไป
 
อัตรการใช้  : 4.5-7.5 ตร.ม. ต่อถุง
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
เปรียบเทียบ
รหัสสินค้า: DAVCO-TTB หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

กาวซีเมนต์เดพโก้ ทีทีบี

 

Davco TTB กาวซีเมนต์
X