SikaGrout® -212 GP ซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต

SikaGrout® -212 GP ซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต

Call for Price

SikaGrout® -212 GP (ซิก้าเกร้าท์ -212 จีพี) เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้

  • เสาคอนกรีตสำเร็จรูป
  • งานเกร้าท์ซ่อมรูโพรงช่องว่างต่างๆ ในงานคอนกรีต

25 กก. 620

เปรียบเทียบ
รหัสสินค้า: SIKA-212 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

SikaGrout® -212 GP ซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต

SikaGrout® -212 GP ซีเมนต์ซ่อมโครงสร้างคอนกรีต
X